Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Opustili nás
S hlbokým smútkom oznamujeme
že nás navždy opustil

Šedzmáková Alžbeta     27. 1. 2016       91 rokov

Lojan Jozef                    5. 2. 2016        69 rokov

Ledinská Mária              8. 2. 2016         78 rokov

Badida Ján                   12. 2. 2016        67 rokov

Viteková Božena           22. 3. 2016        71 rokov

Pojar Ludvík                 11. 4. 2016         87 rokov

Turovská Pavlína           24. 4. 2016        75 rokov