Zasadnutia obecné zastupiteľstvo

 
Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac

 
To, čo ma v roku 2007 viedlo k vytvoreniu tejto zbierky nebola nejaká osobná ambícia, ale v prvom rade snaha
o priblíženie histórie vzniku československých elektronických gitár, ako aj iných hudobných nástrojov a ozvučovacej techniky.
Tieto boli vyrábané v bývalej ČSSR, ako aj v štátoch vtedajšieho socialistického spoločenstva v priebehu povojnového obdobia 50-tych až do konca 80-tych , resp. 90-tych rokov minulého storočia.
Podnetom bol aj fakt, že som milovníkom hudby a ako aktívny hráč na gitaru a v súčasnosti aj na bicie nástroje sa s rôznymi hudobnými nástrojmi stretávam denne, preto aj táto zbierka je postupne doplňovaná a obohacovaná novými zberateľskými kúskami. Vítané sú ponuky zaujímavých kúskov od všetkých priaznivcov hlavne elektornických gitár.

Pozývam všetkých milovníkov a obdivovateľov hudby a hudobných nástrojov " minulej éry" do tejto skromnej expozície, kde v prípade záumu je možné podať výklad o histórii a vývoji exponátov.

Peter Bugyi, 0917 597 732
Expozícia hudobných nástrojov